Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

LẦN KHAI GIẢNG THỨ 25
     
             
           Sau 24 năm đứng trên bục giảng, cô sinh viên mới ra trường bé nhỏ, xinh xắn ngày xưa bây giờ thành bà giáo già như thế này. 
           Tự nhiên không muốn viết gì thêm, chỉ muốn nghe bài hát này, rồi ngủ.
           Rồi sáng mai mặc vào bộ áo dài, đến trường dự khai giảng lần thứ 25.