Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

VÌ ĐÓ LÀ EM


                                         Nắng nghiêng nửa vạt tàn rồi
                                   Ta còn đi kiếm một lời xa xưa …
                                         Cỏ cây đợi bước chân mưa
                                   Sầu đông đợi gió sang mùa trổ bông
                                         Ta ngồi đợi má có hồng
                                   Soi gương vuốt tóc có bồng bềnh chưa?
                                         Nhưng mà… cỏ dại đã thưa
                                   Nhưng mà… chiều cũng đã vừa muốn đêm
                                         Nhưng mà… một bước chân quen
                                   Đã quên lối rẽ bậc thềm rong rêu
                                         Nhưng mà… ta đã buồn thiu
                                   Lời xưa chưa lệ  mà chiều rưng rưng…