Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

TÌNH - 1


  

                         Tàn phai những dại khờ đam mê cũ
                         Cuồng dại hôn, lí trí chợt lu mờ
                         Ta vùng vẫy trong vòng vây đòi nợ
                         Nửa đời mơ, vẫn chưa trọn giấc mơ

                         Cuộc ân ái - hợp đồng không chữ kí
                         Tình sẽ xa khi người vẫn bên ta
                         Thôi thiết kế những đêm đầy ma mị
                         Vỡ tan hoang những mơ đắm ảo nhòa

                         Rồi mai sẽ bên bờ xa tuyệt vọng

                         Tình là mơ nhưng không trọn cơn mơ
                         Tháng năm qua và sẽ chẳng bao giờ
                         Còn nhớ nữa những phút giờ mê muội