Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

NGHIÊNG

                                   Nghiêng chiều đổ những tàn phai
                            Nghiêng anh em đổ mất vài tiếng yêu !