Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

SINH NHẬT LẦN THỨ 47


                                                Nghe trong cái nắng ngả chiều
                                       Môi hồng đã nhạt, lời yêu đã dừng

                                                              * * *
                                                Vòng tay ai đó dửng dưng
                                       Lời ca đã cất, nửa chừng lặng yên
                                                 Gửi tình về chốn vô biên
                                       Gửi mình về lối yên miền quạnh hiu
                                                  Đêm nay ngày hết buồn thiu
                                       Mai thêm một tuổi cho nhiều bâng khuâng

                                                                 * * *

                                                    Ai đem trăng đổ nửa vầng
                                         Để rơi để rụng nửa phần thương yêu!
                                                                                  03 - 08 - 2015