Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

LƯỜI !
  

      Lười thật đấy! Định viết một cái gì đó mà tự nhiên đầu óc trống rỗng, chẳng có cảm xúc gì cả. Thôi thì đăng ảnh lên khoe với mọi người vậy! Các anh chị em thông cảm cho Thủy nhé! Khi nào Thủy tìm được cảm hứng sẽ viết sau: