Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

CHƠI VƠI
                                        Gập ghềnh vách núi dừng chân lại
                                         Mỗi bước cheo leo đá mỏi mòn
                                         Rất muốn ngoái sau nhưng lại ngại
                                         Sợ bần thần nhớ nụ hôn son!
                                                                                 4 - 5 - 2015