Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

CHO DÙ CÓ ĐI NƠI ĐÂU

                                                 Con đường lùi lại phía sau
                                         Dấu chân chẳng ở bên nhau nữa rồi
                                                 Có xa cũng một khoảng trời
                                         Có về nơi ấy cũng lời tri ân

                                                  Ra đi cũng chút tần ngần
                                          Mười lăm năm cũng nợ nần tình nhau
                                                  Nửa đời chưa bạc mái đầu
                                          Mà trang giáo án đã nhàu thời gian

                                                 Giấu dòng nước mắt chứa chan
                                          Bàn tay khép những gian nan phận đời
                                                 Cất lên câu hát không lời
                                          Trường xưa giữ hộ một thời yêu thương!
                                                                               4 - 9 - 2014