Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

SẮP
                                                    Sắp chia tay một mối tình
                                           Ta như chú dế một mình rong chơi
                                                  Lạc vào giữa cỏ chơi vơi
                                           Cọng nào cũng đắng đầu môi...Thật buồn! 


* * *

                                                       Chưa yêu mà biết chia tay
                                            Chưa uống mà biết sẽ say một đời
                                                       Chưa vui mà miệng đã cười
                                            Chưa buồn mà biết tim người sẽ đau
* * *


                                                         Một lần thôi xiết tay nhau
                                                Dòng đời xuôi ngược biết đâu mà chờ
                                                         Không còn bến cũ con đò
                                                Thì đâu mơ mẩn hẹn hò vu vơ...
                                                        


* * *

                                                 Say tình cắt nửa vần thơ
                                          Ghép vào câu hát để mơ mộng nhiều
                                                   Một đời để sống và yêu
                                          Dù tàn mộng vẫn cứ phiêu diêu tình
                                                                                21- 9 - 2014