Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

VIẾT CHO MÙA THU CŨ

                                                    Đôi khi lặng lẽ một chút buồn
                                                    Đám cỏ trước nhà gió nhẹ tuôn
                                                    Và người khuất bóng không về nữa
                                                    Cũng hết giận hờn, chẳng nhớ thương

                                                    Đời ta bảng lảng tựa mây ngàn
                                                    Giật mình ước được mộng bình an
                                                    Ai người phương đó nơi xa lắm
                                                    Có biết tình ta cũng nát tan

                                                    Và nếu mai đây vạn dặm trường
                                                    Dẫu mà gặp lại, hỏi còn thương:
                                                    Cho lời yêu cũ, nơi thu cũ ?
                                                    Rồi cũng quay lưng - một con đường...
                                                                                            16 - 9 - 2014

(Hình chỉ là minh họa)