Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015
                                                                   1
                                                                                                       

                                     Chẳng ai còn nhớ ta xưa
                             Có người đầu bạc vẫn chưa tìm về
                                     Lạc loài một mảnh tình quê
                             Đêm mơ mấy giấc được về cố hương !

                                                             2

                                      Ta mơ làm kẻ tha phương
                             Để đêm thấy vắng, để đường thấy xa
                                      Để mong một thoáng quê nhà
                             Để ta quên hết bên ta bạc bèo !Một thoáng dừng chân bên Hồ Gươm, 3 - 1 - 2015


Cùng em gái trước tượng Lý Thái Tổ