Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

TA - 1


                 


                                  Đâu là chốn ấy ? Ta nghe mãi
                                  Vài tiếng sương gieo giọt lạnh lùng
                                  Người sải chân đi, đừng ngoảnh lại
                                  Ta nhìn lối cỏ nhớ mông lung...

                                  Ngày mai ta bước trên đường vắng
                                  Bụi cuốn bàn chân chấp chếnh buồn
                                  Nước mắt vào môi dường như đắng
                                  Gió vẫn cuồng điên, mưa vẫn tuôn.

                                  Ta kể bâng khuâng những ngày xưa
                                  Ta nhớ vu vơ chuyện tình đùa
                                  Ta ngẫm đời ta như bọt bể
                                  Ta nhìn ngày tháng tựa thoi đưa...
                                                                                      8 - 1- 2012