Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

TA - 2

                    Gió không đưa nổi mây về với
                    Gã khách nơi xa - kẻ bạc lời
                    Thiếu phụ giơ tay mà không tới
                    Một nửa vành trăng khuyết lẫn vơi.

                    Ta nhớ rằng khi vẫn bên người
                    Ta đã ươm vun tình đầy vơi
                    Ta mong gom hết mây và gió
                    Buộc chặt quanh ta một túi trời.

                    Năm tháng qua đi - cũng ngậm ngùi
                    Chẳng thể cân đong những buồn vui
                    Mắt ta đông cứng hai dòng lệ
                    Chẳng giọt nào rơi nhợt màu môi.

                    Ta không cười nên mặt chẳng tươi
                    Mắt vẫn đăm đăm một góc trời
                    Tim ta nhỏ lắm nên không thể
                    Ôm trọn tim ai - một cuộc đời.
                                                                     29 - 1 - 2012