Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

TA - 4


                         Bâng khuâng cuối trời mây cũ
                          Xa xăm tình mỏi mệt chờ
                          Ta không ngồi bên cửa sổ
                          Mà nghe chiều vẫn hoang vu

                          Ngày mai ta về nẻo khác
                          Quên đi vạt cỏ ơ hờ
                          Có người ngày xưa còn nhắc
                          Ta đau suốt một vần thơ

                          Ta còn đâu những giấc mơ
                          Nửa đêm dật dờ ác mộng
                          Cuốc kêu tiếng ngàn vô vọng
                          Ngón tay nắm một bàn không...