Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

TA - 3

                         Một người không hẹn đến
                         Một người đã vội đi
                         Khi thuyền không đỗ bến
                         Trăng vàng đợi người chi?

                         Ta nghe chiều hoang lạnh
                         Đen vầng lá u sầm
                         Tán cây sau mưa tạnh
                         Giọt tình nước lặng câm.
                      
                         Một dòng sáng tràn sông
                         Ngại ngần không trào sóng
                         Dù nghe chiều tắt ráng
                         Ta còn đợi đò sang...