Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

BỨC TƯỜNG

                                                          Thôi thì ân oán sang trang
                                                   Thôi thì kí ức cũng lang thang tình
                                                          Đi đi! Ta lại một mình
                                                   Đá kia tạc tượng một hình ai si

                                                           Rút tay để khỏi nói gì
                                                    Quay lưng để chẳng có khi chạm lòng
                                                            Nhoẻn cười để có như không
                                                     Bàn chân bước để thấy mông mênh đường...
                                                                                                               12 - 11 - 2014