Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

EM
                                          Em là hỏa hoạn đang tuôn
                                 Em là băng giá giữa nguồn dung nham
                                          Em là đứt tiếng tơ đàn
                                 Em là điên dại hóa đam mê tình !