Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

MỘT
                                                   Một mình Phật, một mình ta
                                            Nơi cực lạc chẳng quê nhà, buồn tênh...

* * *

                                               Một mình quỳ giữa Thánh đường
                                         Hỏi Đức Phật có con đường thiên an ?

* * *

                                                       Một mình đứng giữa vườn xưa
                                               Còn thấy bóng bởi người chưa thoát trần.

* * *

                                            Một ta, một trái tim tan
                                 Đau lòng nghe sóng khoét lam nham tình

* * *

                                                         Một cây gai góc dặm đời
                                               Một ta cất bước không người chở che

* * *

                                                 Một trời, một đất, một ta
                                         Một chân bước, dặm đường xa mệt nhoài

* * *

                                                       Độc hành với trái tim đau
                                               Con đường đã chẳng còn đâu tay người
                                                        Bặm môi, trợn mắt mà cười
                                               Bao năm nữa sẽ hát lời thiên thu...
                                                                                                  17 - 12 - 2014