Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

TRO TÀN                                       Năm mới ta buồn như cỏ
                                       Phiêu du cơn gió gọi về
                                       Áng mây xa hoài nỗi nhớ
                                       Theo người mãi tận sơn khê

                                       Trôi đi rồi bao kỉ niệm
                                       Tim ta tựa nắm tro tàn
                                       Năm nay ai còm tìm đến
                                       Đường xưa với mảnh trăng tan...